Israel laat 'terreurbreinen' toe

TEL AVIV, 16 APRIL. Israel heeft bekende Palestijnen met 'bloed aan hun handen', onder wie Abu Daoud, het brein achter de moord op elf Israelische sportlieden tijdens de Olympische spelen in 1972 in München, toestemming gegeven om terug te keren naar Palestijns autonoom gebied. Specifieke aanleiding is een belangrijke zitting van de Palestijnse Nationale Raad (PNC) volgende week in Gaza. Premier Shimon Peres heeft daartoe alle voorwaarden die werden gesteld aan de komst van Palestijnen met een terroristisch verleden laten vallen.

Ook de vliegtuigkaapster Leila Khaled en Nayef Hawatmeh, de in Damascus zetelende leider van het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), mogen terug. Hawatmeh, die heeft laten doorschemeren in de lokale politiek te gaan, wordt verantwoordelijk gesteld voor de dood van 24 schoolkinderen en een soldaat tijdens de gijzeling in een school in de stad Maalot in 1974. Hoogstwaarschijnlijk krijgt eveneens George Habash, leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), van Israel toestemming terug te keren. Habash is onder andere verantwoordelijk voor een reeks kapingen en voor een aanslag op de luchthaven van Lod in 1972, waarbij leden van het Japanse Rode Leger 27 burgers doodden.

Tijdens de komende bijeenkomst van de PNC zal dit vertegenwoordigend lichaam van het Palestijnse volk beslissen over het schrappen van de anti-Israelische paragrafen uit het Palestijnse handvest. Daartoe heeft Yasser Arafat zich jegens Jeruzalem verplicht. Arafat had echter gedreigd de bijeenkomst uit te stellen of zelfs niet te laten doorgaan indien niet alle 450 leden de zitting in Gaza zouden kunnen bijwonen. Met het oog op de algemene verkiezingen op 29 mei heeft Peres er het allergrootste belang bij dat het Palestijnse handvest wordt gewijzigd om de Likud-propaganda tegen de Palestijnse politiek van zijn regering op dit voor de Israelische publieke opinie uiterst gevoelige punt te neutraliseren.

Daarom hoeven terugkerende Palestijnen geen verklaring meer te tekenen waarin terreur wordt veroordeeld en de autonomie-akkoorden van Oslo aanvaard. Leila Khaled (52), die in 1969 in de bekendheid kwam door de kaping van een vliegtuig van de Amerikaanse maatschappij TWA, had tegenover de Jordaanse tv verklaard dat zij zo'n verklaring “niet over mijn lijk” zou tekenen, nadat zij gisteren bij de Allenbybrug door Israel was tegengehouden.

Het nieuws over de koerswijzinging van de Israelische politiek ten aanzien van de komst van als terroristen bekend staande Palestijnen heeft de families van de slachtoffers van de Palestijnse terreur diep geschokt. Ilana Romana, de weduwe van een in München vermoorde worstelaar, zei vanmorgen dat het dubbel pijn doet op de dag dat Israel de zes miljoen joden herdenkt die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden vermoord.

Ook de Likud-oppositie reageerde fel. Zij omschreef het besluit van de regering als “het geven van een certificaat voor kosherheid (volgens de joodse godsdienst bereid voedsel) aan de ergste moordenaars”.