Ingrijpende maatregelen in Venezuela

CARACAS, 16 APRIL. De president van Venezuela, Rafael Caldera, heeft ingrijpende gisteren maatregelen aangekondigd voor een economische sanering. De benzineprijzen stijgen vandaag met gemiddeld 500 procent. Daarnaast wordt de sinds 1994 geldende deviezencontrole afgeschaft. Voortaan moet de markt, op een nog nader te bepalen datum, de koersverhouding van de bolivar en de dollar bepalen. Dit komt neer op een devaluatie van de bolivar van de officiële koers van 290 tot de parallelkoers van 475 bolivar voor een dollar. Verder geeft de overheid de rentetarieven vrij. Door de hoge inflatie (80 procent) is er sprake van een reëel negatieve rente. Een speciaal fonds moet de schokken voor de financiële instellingen opvangen. Caldera kondigde ook een verhoging van de weeldebelasting aan. De nieuwe plannen moeten het begrotingstekort van vijf miljard dollar dichten en de inflatie terugdringen. De maatregelen zijn opgesteld in overleg met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarvan Venezuela kredieten van vijf à zeven miljard dollar wil krijgen. Volgens Caldera zijn de maatregelen nodig om van een “rentenierseconomie” naar een “produktie-economie” te gaan. Hij onderstreepte dat sociale maatregelen worden genomen, waaronder subsidiëring van het openbaar vervoer, om de pijn voor de armen te verzachten. (AFP, Reuter, AP)