Forse groei netto winst voor Van Lanschot

ROTTERDAM, 16 APRIL. De netto winst van F. van Lanschot Bankiers in 's-Hertogenbosch is in het afgelopen jaar toegenomen met 27,5 procent tot 56 miljoen gulden.

Dit heeft bestuursvoorzitter drs. H. Heemskerk vanmiddag bekendgemaakt. Gezien de “gestage groei van de klantenbasis” en de “bevredigende gang van zaken in het eerste kwartaal” verwacht Van Lanschot dit jaar een voortgaande groei van de winst.

De totale baten namen in 1995 toe met 9,5 procent tot 301 miljoen gulden. “Door volumegroei en de gunstige rentestructuur” groeide het renteresultaat met 10,5 procent tot 163 miljoen. De provisies namen toe met 14,1 procent tot 126 miljoen gulden. Vooral de effectenprovisies groeiden snel “als gevolg van de uitbreiding van het aantal relaties en het gunstige beursklimaat”.

Het zakenvolume van institutionele beleggers nam toe met 29 procent en het aantal bedrijvenrelaties, met name onder het middelgrote familiebedrijf toonde volgens Van Lanschot “eveneens een flinke stijging”. De samenwerking met de Friesland Bank, verliep volgens Van Lanschot succesvol, met name op het gebied van kredietverlening, effecten en assurantiën. Met een consortium van banken nam de Friesland Bank Van Lanschot eind 1995 over van de Britse bank NatWest. Voorts is 11 procent van de aandelen Van Lanschot via het beleggingsfonds Ducatus genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs.

Het kantorennet van Van Lanschot werd opnieuw uitgebreid. Het aantal kantoren in Nederland nam toe tot 24. Begin 1996 opende de bank een derde Belgisch kantoor in Lanaken. De bedrijfslasten namen toe met 4,4 procent tot 191 miljoen gulden. De verhouding tussen bedrijfsbaten en bedrijfslasten daalde van 1,57 in 1994 tot 1,50. Personeels- en andere beheerskosten stegen met 4,6 procent tot 177 miljoen, vooral door de uitbreiding van het aantal werknemers.