FNV en CNV overwegen staking; Philips sluit CAO af met deel bonden

EINDHOVEN, 16 APRIL. Philips en de vakbonden voor middelbaar en hoger personeel hebben vanochtend vroeg een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. De lonen gaan in twee jaar tijd met 6 procent omhoog, er komt een ander pensioensysteem en de VUT zal op termijn verdwijnen.

De Industriebond FNV en CNV, die vorige week uit de onderhandelingen stapten nadat Philips niet bereid bleek over een kortere werkweek te praten, leggen zich niet neer bij het rechtsgeldige akkoord, dat voor het hele personeel is gesloten. Zij gaan de stakingsbereidheid bij hun leden peilen.

De twee bonden voor middelbaar en hoger personeel, de Unie en de Vereniging Hoger Personeel Philips (VHPP), kwamen vanochtend vroeg na vijftien uur onderhandelen met de Nederlandse Philips Bedrijven overeen dat de onder een CAO vallende Philipswerknemers per 1 juli aanstaande en op 1 juli 1997 loonsverhogingen van 2,5 procent krijgen. Op 1 januari 1997 en 1998 gaan de lonen met 0,5 procent omhoog.

De nieuwe pensioenvoorziening was lange tijd een struikelblok. Bij Philips komt nu met ingang van volgend jaar een systeem waarbij het pensioen wordt gebaseerd op het gemiddelde loon dat gedurende de hele loopbaan is verdiend. De huidige regeling is gebaseerd op het laatst verdiende loon. Overigens mogen de huidige werknemers tot april 1997 kiezen welke regeling voor hen gaat gelden. In het nieuwe systeem is op aandringen van de bonden voor de huidige werknemers een garantie opgenomen dat het pensioen onder bepaalde voorwaarden nooit lager uitvalt dan in het oude systeem het geval zou zijn geweest.

Philips is bereid 1.600 moeilijk plaatsbare werkzoekenden gedurende een bepaalde periode aan te nemen om hen werkervaring te laten opdoen. Ook zijn de mogelijkheden voor deeltijdarbeid verruimd en betaalt de onderneming bij ziekte het loon door.

De Industrie- en Voedingsbond CNV noemt het principeakkoord bij Philips een “keuze tegen de bestrijding van de werkloosheid”. De bond is bang dat de “forse loonsverhoging” een slecht voorbeeld zal zijn voor andere CAO's, waarover de onderhandelingen nog lopen. Volgens bestuurder H. Krul van de Industriebond FNV “voert Philips een achterhoedegevecht”. Philips loopt nu volgens Krul de kans dat het dubbel gaat betalen: eenmaal voor het akkoord met de bonden van middelbaar en hoger personeel en eenmaal voor een gemiddeld 36-urige werkweek op termijn. “Het principeakkoord met de Unie en de VHPP is een indicent”, aldus Krul. “De echte trend gaat in de richting van de 36-urige werkweek. Philips mag dan onder aanvoering van Jan Timmer wel een prestigegevecht zijn begonnen, maar het dicteert niet de arbeidsverhoudingen in Nederland”.

Deze week worden de eerste ledenvergaderingen gehouden waarin beslist wordt over mogelijke stakingen bij Philips. Onderhandelaar T. Hagen van de Industriebond FNV schat de kans op stakingen “positief in”.