AOV raakt zijn enige wethouderszetel kwijt

EINDHOVEN, 16 APRIL. Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) is sinds gisteren zijn enige bestuurder in de politiek kwijtgeraakt. Met een grote meerderheid van stemmen nam de gemeenteraad van Eindhoven een motie van wantrouwen aan tegen wethouder A. Rennenberg. Deze is al geruime tijd ziek. Met uitzondering van de vier aanwezige AOV-leden en het ene lid van de partij Burgerbelang Regio Eindhoven (de vroegere CD) stemden de gemeenteraadsleden voor de motie omdat “de politieke basis voor de aanwezigheid van een AOV-wethouder in het college van B en W niet langer aanwezig is”. Pogingen van de ouderenpartij om als vervanger van Rennenberg fractievoorzitter Th. den Ouden naar voren te schuiven leden schipbreuk omdat de andere coalitiepartijen CDA, PvdA, D66 en VVD hem niet als wethouder wensen.

Den Ouden vroeg zich gisteren tijdens de raadsvergadering af of het mogelijk is om iemand die ziek is weg te stemmen, maar volgens CDA-fractievoorzitter C. Sprong speelt de ziekte van Rennenberg geen rol. “Het gaat alleen maar om het ontbreken van een politiek draagvlak voor een AOV-wethouder”, aldus Sprong, die de ontwerper was van het convenant op basis waarvan de coalitie in Eindhoven opereerde. Overwogen wordt om in plaats van Rennenberg twee wethouders van de PvdA en D66 in deeltijd aan het college toe te voegen.

Ook Rennenberg (59) zelf verbaasde zich over de gang van zaken. “Ziek is ziek en het is een recht waarvoor heel lang is gevochten om dat te respecteren. Dan kun je iemand toch niet wegstemmen”, aldus Rennenberg. Politicoloog dr. P. Depla van de Katholieke Universiteit Brabant meent daarentegen dat wegstemmen van een zieke wethouder wèl mogelijk is aangezien het hier niet om een arbeidsrechtelijke maar om een politieke benoeming gaat. “Wel kan men zich”, aldus Depla, “de vraag stellen of het getuigt van eerbied voor een persoon.”

Het AOV, dat in Eindhoven ontstond, kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 vijf raadsleden en zag in Rennenberg een boegbeeld.