Schiphol blijft Zestienhoven nog exploiteren

ROTTERDAM, 15 APRIL. Schiphol blijft tot 1 mei 1997 vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam exploiteren. De periode tot dat tijdstip tijd zullen Rotterdam, Schiphol en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gebruiken om een besluit over de toekomst van de luchthaven te nemen.

Dit blijkt uit een gezamelijke verklaring van Rotterdam, Schiphol en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, die vanochtend werd toegelicht door de Rotterdamse wethouder Kombrink (Ruimtelijke Ordening). Uitgangspunt van de onderhandelingen is een besluit van de Rotterdamse gemeenteraad van 8 februari. Daarin is vastgelegd dat Rotterdam het voortbestaan van vliegveld Zestienhoven als 'zakenluchthaven' accepteert. De gemeente wil echter een maximum van twintigduizend vliegbewegingen per jaar, geen vliegtuigen zwaarder dan zes ton, op termijn een nachtsluiting en het verdwijnen van de kleine luchtvaart: sport-, les- en reclame- en valschermvluchten.

Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat stemt ermee in nog voor het aflopen van dit voorlopige contract met Schiphol, de exploitant van Zestienhoven, “te streven naar een nieuw aanwijzingsbesluit” voor de luchthaven. Schiphol en Rotterdam zullen voor het eind van het jaar daarvoor een gezamenlijk voorstel indienen. De minister tekent evenwel aan dat voor zo'n aanwijzingsbesluit eerst de vraag moet worden beantwoord of er met een luchthaven in de zuidflank van de Randstad een nationaal belang is gediend. Dat hangt weer af van besluitvorming rond de hogesnelheidslijn (HSL) en de reistijd tussen Rotterdam en Schiphol.

In de komende maanden zal er naar een nieuwe locatie voor de kleine luchtvaart worden gezocht. Jorritsma wil pas instemmen met verplaatsing daarvan als er in de regio een alternatief is gevonden. Rotterdam tekent daarbij aan dat de mogelijkheden op haar grondgebied zeer beperkt zijn. De Maasvlakte, in het verleden vaak genoemd als locatie voor een vliegveld, biedt daarvoor geen ruimte.

Ook komt er een onderzoek naar het profiel van de toekomstige luchthaven wat betreft de spreiding van de vliegbewegingen over dag, avond en nacht en het soort vliegtuigen dat van Zestienhoven gebruik gaat maken. Mocht er geen overeenstemming bereikt worden, dan vervalt de exploitatie van de luchthaven automatisch aan Rotterdam.

Schiphol betaalt Rotterdam een bedrag van 575.000 gulden voor de exploitatie tot mei volgend jaar. In de komende maanden heeft Schiphol toegezegd het aantal nachtvluchten te beperken door een hoge tariefstelling en door af te zien van actieve werving van nachtvluchten.