Ritzen laat folders vernietigen om 'lening'

GRONINGEN, 15 APRIL. De Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen heeft 225.000 folders over studiefinanciering moeten vernietigen op last van minister Ritzen (Onderwijs). In de folder werd tot ongenoegen van Ritzen de term 'prestatielening' gebruikt en niet de door het ministerie gebruikte woord 'prestatiebeurs'. De IBG heeft daarna een nieuwe folder laten drukken waarin wel sprake was van de 'prestatiebeurs'. De schade bedraagt 46.000 gulden.

De folder is bedoeld voor eindexamenkandidaten die in september van dit jaar gaan studeren. Dan wordt de prestatiebeurs (of prestatielening) ingevoerd. Dit betekent dat studenten vier jaar lang een lening krijgen. Als de studenten binnen zes jaar hun diploma halen, wordt de lening met terugwerkende kracht omgezet in een gift. De aanstaande studenten kregen de folder door de herdruk een week later in de bus.

Volgens Ritzen brengt het woord prestatielening aankomende studenten in verwarring. “Het lijkt te suggeren dat er helemaal geen beurs meer bestaat en dat je als student alleen nog maar geld kunt lenen. Terwijl je, als je gewoon aan je verplichtingen voldoet, wel degelijk een beurs krijgt”, aldus een woordvoerder van de minister.

Dat de IBG, die studenten de studiebeurzen uitbetaalt, toch spreekt over prestatielening is niet vreemd. In de wetteksten over de studiefinanciering wordt ook dit woord gebruikt. “Je moet dat woord lening als een puur technische term zien”, aldus de woordvoerder. “In het spraakgebruik hebben we het altijd over beurs, bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer.”

Ritzen ontdekte bij toeval dat in de folder werd geschreven over prestatieleningen. Hij bekijkt nooit van tevoren de drukproeven van de folder die regelmatig verschijnt. Toevallig was een aantal weken geleden een ambtenaar op werkbezoek bij de IBG. Die nam een folder mee, die net was gedrukt. Een aantal folders was al verstuurd naar de steunpunten voor studiefinanciering. Die zijn na Ritzens opdracht weer teruggehaald en vervangen door nieuwe.