Personalia

Aan A.S. Spoor, correspondent van NRC Handelsblad in Wenen, zijn vanmiddag de versierselen uitgereikt die horen bij het ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding is hem verleend wegens zijn bijzondere verdiensten als hoofdredacteur van NRC Handelsblad en later Elseviers Magazine, alsmede als auteur van culturele beschouwingen in deze krant. André Spoor werd in 1983 ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij keert medio dit jaar, als hij 65 wordt, terug naar Nederland.