Mens en bedrijf

Drs. J. D. Hooglandt (1926) is per 11 april afgetreden als commissaris van Koninklijke Hoogovens in verband met de daartoe gestelde leeftijdgrens.

De volgens rooster aftredende leden van de raad van commissarissen, drs. M. Epema-Brugman, ir. J.

H. Dufour, ir. A. van der Padt en prof. drs. I. van der Zijp zijn allen herbenoemd als commissaris.