Mens en bedrijf

Drs. L. J. E. Smits, lid van de directie van organisatie-adviesbureauMens en bedrijf Berenschot, Utrecht, is benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Berenschot te Brussel. Met deze benoeming is voorzien in de vacature die was ontstaan door de benoeming van drs. C. J. H. Intven tot directeur sociale zaken van verzekeringsmaatschappij Aegon Nederland.