Favoriete provincie Utrecht dreigt te verstoppen

UTRECHT, 15 APRIL. Al meer dan tien jaar draait de economie in de provincie Utrecht beter dan in de rest van Nederland. Sinds jaar en dag is het de favoriete vestigingsplek voor het bedrijfsleven en de huizenprijzen zijn er het hoogste van het land. Het resultaat is de Utrechtse paradox: iedereen wil in het hart van Nederland zitten wegens de bereikbaarheid, met als gevolg dat Utrecht onbereikbaar wordt.

Het gevaar voor een 'provinciaal hartinfarct' was het thema op een mini-symposium dat zes organisaties voor natuurbescherming afgelopen zaterdag in het oude provinciehuis belegden. Niet alleen het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten waren vertegenwoordigd, maar ook de particuliere grondbezitters.

Nu nog heeft de provincie alle soorten landschap in huis. Wandelen in de polders, zeilen op de plassen en fietsen op de Heuvelrug zijn allemaal op korte afstand van elkaar mogelijk. “We hebben alleen geen zee meer sinds de aanleg van de Afsluitdijk”, constateerde gedeputeerde T. Poortenaar. Ook zij vreesde een 'afschuwelijk toekomstbeeld' en drong aan op een integrale benadering van economie en ecologie.

Als alles op dezelfde manier doorgaat, komt Utrecht toch weer aan zee te liggen, waarschuwde P. Nijhoff, directeur van de stichting Natuur en Milieu. Volgens W. van Dieren, lid van de Club van Rome, was de zee reeds bereikt, aangezien de 'jezuïtische mythe van de economische groei' ertoe leidt dat 'de lemmings nog harder in zee lopen'.

De overheid heeft tot nu toe te veel de nadruk gelegd op de mainport-functies van Rotterdam en Schiphol, stelde Nijhoff. “Nederland als aanlegsteiger van Europa.” Hij pleit ervoor dat het accent wordt verlegd van het 'doorsturen van containers' naar meer hoogwaardige economische activiteiten.

De decentralisatie van overheidstaken en -bemoeienis vereist dat er bondgenootschappen tussen maatschappelijke organisaties worden gesloten, aldus Nijhoff. Hij gaf als voorbeeld het Groene Hart, waar zijn stichting een monsterverbond heeft gevormd met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de ANWB. Er zijn voor het gebied vijf 'kwaliteitsimpulsen' geformuleerd: versterking van landbouw, landschap, natuur, recreatie en verbetering van de overgang van stad naar platteland. 'Integrale regio-marketing' is nu het motto en dat gaat gepaard met promotie van veenweidekaas, groene labelstallen en 'bed en breakfast'.

Deze benadering bleek geheel in lijn met de provinciale politiek, zo verklaarde gedeputeerde R. Robbertsen. “Het past perfect in onze aanpak.” Toch lijkt een korte stevige ingreep noodzakelijk om een verstopping van de kanalen te voorkomen, een soort dotterbehandeling. Twee weken eerder was op dezelfde plek een provinciale discussie over het industriebeleid, waar geen vertegenwoordiger van de milieubeweging te bekennen was. Zaterdag ontbrak het bedrijfsleven geheel.

De meeste bijval op het symposium was dan ook voor een oproep van voorzitter L. de Geer van het Utrechts Landschap om 'alle kennis in de provincie te verzamelen om een omslag te realiseren'.