Ex-lid PvdA richt nieuwe partij op: SDV

DEN HAAG, 15 APRIL. Een teleurgesteld oud-PvdA-lid heeft deze week een nieuwe partij opgericht onder de naam Sociaal Democratische Volkspartij (SDV). De partij keert zich tegen “de dictatuur van de vrije markt, de ongeremde privatisering en het neoliberalisme”. Als embleem heeft de partij de rode anjer gekozen, het kenmerk van de vreedzame Portugese revolutie. Volgens het conceptprogramma staat de partij onder andere voor: solidariteit in de sociale zekerheid, afschaffing van het defensie-apparaat en legalisering van softdrugs.

Volgens mede-oprichter Ger Fiolet, die eind jaren tachtig zijn lidmaatschap van de PvdA opzegde, wil de SDV een linkse sociaal-democratische partij zijn. Linkser dan de PvdA, die te veel de kant van het neoliberalisme is opgegaan. Maar ook weer niet revolutionair, want de tijd van klassenstrijd is volgens Fiolet voorbij. De partij wil zich allereerst op landelijke vertegenwoordiging richten.

De eerste daad van de nieuwe partij is de organisatie van een NIPO-enquête onder de titel Zorgen voor morgen. Partijbestuurder Sjef de Jong werkte in 1975 mee aan een onderzoek met dezelfde naam. Daarin werd gevraagd welke taken de overheid nog moet dragen in de zorg voor de bevolking. Volgens de PvdA is de SDV geen afsplitsing omdat het om een partijlid gaat dat al in de jaren tachtig zijn lidmaatschap opzegde.