Cent komt terug mèt koningin

VERONA, 15 APRIL. De cent komt terug. Dertien jaar nadat Nederland die munt afschafte introduceert de Europese Unie de cent als honderdste 'euro', de Europese eenheidsmunt die in principe op 1 januari 1999 wordt ingevoerd. Moest de florijn het op de Europese Raad van Madrid in december nog afleggen tegen de euro, de cent heeft het wel gehaald, zo werd zaterdag duidelijk tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Europese Unie in het Italiaanse Verona.

Onduidelijkheid bestond er over de vraag of het 'eurocent' wordt of kortweg cent. In Verona werd wel duidelijk dat de beeltenis van koningin Beatrix naar alle waarschijnlijkheid op de Nederlandse eurocent zal verschijnen. De aanvankelijk grote steun voor het idee de eurocenten voor alle landen hetzelfde te maken is geslonken ten gunste van de voorstanders van een nationale beeltenis aan één kant van de munt, die per land verschilt. “Waarschijnlijk zal die beweging naar de koningin behouden blijven”, aldus minister Zalm, die het “prettig” vindt dat de koningin mag blijven. Ook zijn Britse collega, Kenneth Clarke, verkondigde verheugd dat zijn vorstin gehandhaafd blijft. Snel voegde hij er aan toe: “Als Groot-Brittannië meedoet.” De Britten hebben een 'opt out' bedongen en kunnen zelf besluiten of ze meedoen aan de Europese muntunie, mits ze voldoen aan de daarvoor gestelde criteria.

De muntmeesters uit de lidstaten van de Europese Unie kunnen nu een ontwerpwedstrijd uitschrijven voor de acht euromunten: 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent, 1 euro en 2 euro. Tot deze telling werd een jaar geleden besloten, tijdens een bijeenkomst van de ministers van Financiën in Versailles. In Nederland verdwijnen daarmee karakteristieke muntnamen als kwartje en rijksdaalder.

Pagina 10: Keuze uit drie thema's voorzijde

Als onderwerp voor de afbeelding op de voorzijde van de munten hebben de Europese ministers van financiën drie keuzes opengelaten: architectuur, Europese idealen en doelen of grondleggers van de Europese gemeenschap, zoals Jean Monnet, Robert Schuman of Paul-Henri Spaak. De drie opties zijn voorgedragen door respectievelijk de Europese muntmeesters, de Europese Commissie en Duitsland. Minister Zalm zei dat zijn voorkeur in ieder geval niet uitgaat naar personen. “Want die komen ook op de achterkant.”

Voor het ontwerp van de eurobiljetten werd in februari al een wedstrijd uitgeschreven. De ontwerpers kunnen kiezen uit een klassieke benadering die het culturele erfgoed van Europa weergeeft of een moderne benadering met een abstract en hedendaags motief. Eurocommissaris van financiën, Yves-Thibault de Silguy, zei zaterdag dat hij een voorkeur heeft voor blauwe briefjes. “De Europeanen zouden bluebacks hebben, op dezelfde manier als de Amerikanen greenbacks.”

Over het materiaal waarvan de eurocenten gemaakt moeten worden, konden de ministers van financiën het niet eens worden. De Zweden maken bezwaar tegen munten waar nikkel in verwerkt is, omdat dit allergieën zou veroorzaken. Het zal overigens nog tot het jaar 2002 duren voordat de euromunten in omloop worden gebracht. Tot die tijd bestaat hij slechts op papier.