Alweer Euro-rel binnen de VVD

Opnieuw is het hommeles tussen een VVD-senator en de VVD-fractie in de Tweede Kamer, en opnieuw gaat het over Europa. Zette twee weken geleden VVD-Eerste Kamerlid Van Eekelen zich af tegen het Europa-standpunt van VVD-leider Bolkestein, nu is het de liberale senator Verbeek die een appeltje te schillen heeft met de Tweede Kamerfractie.

Een woedende Verbeek heeft vorige week bij Bolkestein zijn beklag gedaan over twee Kamerleden uit de VVD-fractie - Cherribi en Blaauw. De twee zijn lid van de delegatie die Verbeek aanvoert bij de Raad van Europa, een instatie in Straatsburg die zich bezighoudt met onder meer culturele- en mensenrechtenkwesties in Europa. Aanleiding voor de klacht van Verbeek is het 'wangedrag' van de twee, enkele maanden geleden. Dat bestond eruit dat Cherribi, aangezet door Blaauw, het stemrecht van een ander lid van de Nederlandse delegatie (die in totaal zeven stemmen bezit) heeft 'gestolen'.

De kwestie waarover gestemd moest worden was de toetreding van Rusland tot de Raad van Europa. Het CDA-lid van de delegatie was afwezig. De vraag was wie in diens plaats mocht stemmen. Volgens de 'senioriteitsregel' was dat de D66-er Van den Bos. In afwachting van de beslissing over de vervanging van de CDA'er - “uit fatsoen”, zegt Van den Bos zelf - had hij zich niet ingeschreven op de presentielijst voor de stemmingen. “Ondertussen had Cherribi stiekem zichzelf voor de stemming aangemeld” aldus Van den Bos.

Een nietsvermoedende voorzitter Verbeek had echter Van den Bos voorgedragen als reserve-stemmer, die daarop - conform het partijstandpunt van D66 - voor toetreding van Rusland stemde. Het stemregister kon hij evenwel niet meer tekenen, dat was al ingenomen. Na afloop van de stemming tekende Cherribi bezwaar aan: hij had de presentielijst getekend, en Van den Bos niet. Derhalve was de D66-stem ongeldig, aldus de VVD'er tegenover de voorzitter van de Raad. Die was het met Cherribi eens, waardoor een herstemming moest plaatshebben. Rusland bleek overigens niets te vrezen te hebben van het gekissebis: een ruime meerderheid van 164 stemde voor en 35 - onder wie Cherribi en Blaauw - tegen.