Zojuist verschenen

WIM ZAAL: De vuist van de paus

157 blz., geïll., Aspect, ƒ 39,50

Een geschiedenis van de bijna 4.000 Nederlanders die dienst namen in het leger van de paus, de Zouaven, in de jaren zestig van het negentiende-eeuwse Italië. De bekendste was Pieter Janszoon Jong, 'de reus van Lutjebroek', die voordat hij sneuvelde ettelijke Garibaldisten de kop insloeg. Zaals boek verscheen in 1980, maar de tekst is herzien, terwijl het verslag van de veldslagen is gepreciseerd.