Verplegers VU dienen zichzelf medicijn toe

AMSTERDAM, 13 APRIL. Van de verpleegkundigden in het VU-ziekenhuis in Amsterdam gebruikt tachtig procent op eigen initiatief medicijnen van de afdeling. Een deel daarvan is alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Pijnstillers zijn favoriet, maar ook slaap- en kalmeringsmiddelen en antibiotica worden uit de medicijnkast gehaald.

Dit blijkt uit onderzoek van verplegingswetenschapper W. Grupstra, gisteren gepubliceerd in het vakblad Verpleegkunde Nieuws. Volgens woordvoerders van andere ziekenhuizen doet het probleem zich ook bij hen voor.

Van de 119 VU-verpleegkundigen die bij het onderzoek zijn betrokken, zegt 82 procent tenminste één keer per maand iets uit de medicijnkast op de afdeling te gebruiken. Over een heel jaar genomen heeft zelfs 92 procent tenminste één keer iets heeft gebruikt. Een kwart zegt niet de moeite te doen naar de huisarts te gaan als het op eigen initiatief gebruikte medicijn niet via de afdeling verkrijgbaar zou zijn.

Van de slikkende verpleegkundigen gebruikt 57 procent wel eens paracetamol, ibuprofen of andere pijnstillers. Slaapmiddelen scoren bij 29 procent van de ondervraagden, kalmerende middelen bij 9 procent. Kleine aantallen verpleegkundigen gebruiken antibiotica (3), maagzuurbinders (7) en laxeermiddelen (5).

Slaapproblemen en gespannenheid worden vaak als reden genoemd voor het medicijngebruik. De verpleegkundigen vinden dat zij zelf goed kunnen beoordelen wat de consequenties zijn. Verpleegkundigen hebben vrij toegang tot de medicijnkast. Controle op het verbruik van medicijnen is er niet. Dat toezicht is er wel op geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen.

(ANP)