Ramsj

WILLEM FREDERIK HERMANS: Boze brieven van Bijkaart

Ingenaaid, De Bezige Bij 1978, van ƒ 42,50 voor ƒ 14,90. De Slegte.

De derde druk van Bijkaarts boze brieven: een bundeling van alle stukken die Bijkaart (Hermans) tussen 1973 en 1976 in Het Parool publiceerde. Op zijn bekende venijnige en humoristische toon schrijft Bijkaart over alles wat er zijns inziens niet deugt in de wereld, en alles wat er nog véél meer niet deugt in Nederland dat in die tijd zuchtte onder het juk van Den Uyl en diens kabinet. En dan zijn daar uiteraard nog Bijkaarts beproefde vijanden Harry Mulisch, Ger Harmsen en Boebie ('Ik weet niks, maar ik vertel alles') Brugsma.

    • Henk Lagerwaard