Kok wenst geen extra bezuinigingen in 1997

DEN HAAG, 13 APRIL. Het kabinet gaat niet extra bezuinigen om zo ruimte te maken om de lasten voor burgers en bedrijfsleven volgend jaar te verlagen. Ook wordt er niet extra bezuinigd om het overheidstekort sneller te verlagen. “Hierover bestaat brede instemming in de ministerraad”, zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad.

De ministers spraken gisteren voor de eerste keer over de Kaderbrief van VVD-minister Zalm (Financiën). Met deze brief beginnen traditioneel de besprekingen over de begroting die op de derde dinsdag van september officieel wordt gepresenteerd.

De bewindslieden hebben een toelichting gegeven op hun claims. Zo wil VVD-minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) dat het kabinet extra geld uittrekt voor uitbreiding van de politie-sterkte met 6.000 agenten. Dijkstal claimt voor volgend jaar bijna 80 miljoen gulden. D66-minister Sorgdrager (Justitie) wil extra geld voor uitbreiding van de cellencapaciteit. Voor 1997 bedraagt haar claim ruim 270 miljoen gulden. PvdA-minister Ritzen (Onderwijs) wil extra geld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. D66-minister Borst (Volksgezondheid) vindt dat haar collega's moeten meebetalen aan de groeiende uitgaven omdat haar begroting bij het opstellen van de budgettaire kaders voor deze regeerperiode niet realistisch zouden zijn geraamd.

Kok zei gisteravond dat de claims op het gebied van politie en justitie “bijzondere aandacht” zullen krijgen bij de begrotingsbesprekingen. Kok en Zalm hebben hun collega's in de ministerraad te kennen gegeven dat extra uitgaven alleen kunnen worden gefinancierd als daarvoor elders op de begroting ruimte wordt gemaakt.