Kerkgang

Aan het slot van het vraaggesprek met de heer P. Kranenburg over het behoud van het Olympisch Stadion, beklaagt deze zich erover dat twintig jaar geleden niet is geluisterd naar zijn suggestie om vijf hervormde kerken in Amsterdam open te houden en de rest te sluiten. Hij eist nu zijn gelijk op door te beweren dat alleen de Westerkerk nog mensen trekt.

Ongetwijfeld is de laatste jaren de kerkgang, ook in de Hervormde Gemeente van Amsterdam, drastisch teruggelopen. Toch is het gelukkig dat Kranenburgs voorstel niet is overgenomen. De kerk dient dicht bij de mensen te staan en daarom fungeren in alle buurten wijkkerken als middelpunt van gemeenschappen met een fijnmazig netwerk aan ondersteunende contacten. Het gaat niet alleen om de zondagse kerkdiensten, maar ook om doordeweekse activiteiten.

    • R. Bakker