Geld telt

Planning is het sleutelwoord in deze aflevering van Geld telt. Het gemiddeld gezin bezit 110.000 gulden aan vermogen. Een zorgvuldige regeling van vermogensoverdracht aan partners en kinderen voorkomt dat de fiscus al te veel successie- en schenkingsrecht binnenhaalt. Ook bij ontslag is het gewenst het hoofd koel te houden. Een regeling met de werkgever - die wordt geformaliseerd bij de rechter - is vaak te verkiezen boven de gang naar het arbeidsbureau. Emoties spelen vaak een grote rol. Daarom is snel beslissen vaak ongewenst. Komt tijd, komt raad.