Economie

In deze krant van 4 april onderneemt Piet Leenders een doorwrochte reconstructie van het startschot dat Duisenberg destijds gaf voor de bezuinigingen op de verzorgingsstaat. In de petite histoire die daaraan voorafging krijg ik ook een rolletje toebedeeld - waarvoor dank - maar de hoofdrol blijft buiten beeld. Die was voor mijn directe chef H. Ponsen, destijds plaatsvervangend thesaurier-generaal en hoofd van de directie Algemene Financiële en Economische Politiek. Hij was het die de minister belde op zijn vakantieadres en de bal aan het rollen bracht, nadat ik hem de rampzalige ramingen van de OESO had laten zien. Voor mij was het fascinerende dat twee oud-stafleden van het Internationale Monetaire Fonds, Duisenberg en Ponsen, op hetzelfde moment tot de conclusie kwamen dat de eerdere aanbeveling van datzelfde IMF om de bestedingen te verruimen niet meer overtuigend was, onder de gewijzigde omstandigheden. Daarmee schreven zij échte economische geschiedenis.

    • D.J. Wolfson