Winstexplosie Univé geen reden tot juichen

Een winst voor belastingen die de pan uit rijst van 3 miljoen naar 56 miljoen gulden: gezien de toenemende concurrentie binnen de branche een resultaat waarvan menig verzekeraar slechts kan dromen. Toch spreekt directievoorzitter R. van Klinkenberg van Univé Verzekeringen, gevestigd in Zwolle, Alkmaar en Assen, in zijn toelichting op de jaarcijfers van “redelijke” resultaten. “Ten opzichte van 1994 zijn we heel tevreden. Maar we lopen hier beslist nog niet juichend rond.”

Volgens Van Klinkenberg past een netto resultaat van 75 miljoen tot 100 miljoen gulden beter bij het bedrijf, gezien de gestegen omvang van de verzekerde risico's.

Eind vorig jaar bedroeg het premie-inkomen 1,76 miljard gulden tegen 1,62 miljard in 1994. Het herstel bij Univé Schade stond borg voor het grootste deel van de winstverbetering van Univé.

De schade-activiteiten vormden in 1994 nog het zorgenkindje en leverden in dat jaar nog een verlies op van 24 miljoen gulden. De ommekeer kwam snel, vorig jaar stond daar ineens een positief resultaat van 5 miljoen tegenover.

Vooral op het gebied van motorrijtuigenverzekeringen gingen de uitkomsten omhoog. Dank zij premieverhogingen, aanpassingen van voorwaarden, preventieve maatregelen en uitbreiding van het marktaandeel met ongeveer 3 tot 5 procent liep het verlies binnen deze activiteit terug van 47 miljoen naar 9 miljoen gulden.

Univé is volgens eigen zeggen de op één na grootste autoverzekeraar in Nederland, na Achmea (Centraal Beheer, FBTO, Avero, Zilveren Kruis).