Stellingen

Moet beëindiging van de rubriek 'Stellingen' niet ernstig overwogen worden? Boze tongen beweren dat publicatie van deze clichématige, kleinburgerlijke en melige teksten beoogt die universiteiten die ze blijkbaar accepteren aan de kaak te stellen en daarmee tevens de roep van het universitair onderwijs in het algemeen aan te tasten. Indien dit inderdaad het geval is, is het doel inmiddels wel bereikt. In elk geval kunnen de tijd die wordt besteed aan het opsporen van deze trieste bedenksels en de ruimte die ze in beslag nemen aanmerkelijk nuttiger worden besteed.

    • J. den Boeft