Personalia

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de Akademiepenning 1996 toegekend aan dr. G. Puchinger voor zijn grote verdiensten op politiek-historisch en kerkelijk-theologisch gebied. Puchinger was van 1971 tot zijn pensionering in 1986 hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Een van zijn bekendste werken is Colijn en het einde van de Coalitie.