Peres denkt zijn handen vrij te hebben tegen Hezbollah

TEL AVIV, 12 APRIL. Generaal Moshe Ya'alon, hoofd van de Israelische militaire inlichtingendienst, was er gisteravond absoluut zeker van dat Hezbollah de Israelische luchtaanvallen op strategische doelen van deze moslim-fundamentalistische organisatie in Beiroet, bij Ba'albek en in Zuid-Libanon zou vergelden. Noord-Israel zou weer onder katjoesja-raketvuur komen te liggen. Maar de internationale terroristische infrastructuur van Hezbollah is volgens hem zo goed georganiseerd dat ook snel Israelische en/of joodse doelen in het buitenland kunnen worden aangevallen. De Israelische ambassade in Buenos Aires ging indertijd de lucht in nadat Israelische vliegtuigen eveneens bij Ba'albek posities van Hezbollah hadden gebombardeerd.

De raketaanval op Kiryat Shmona van vanmorgen is dus niet als een verrassing gekomen en geeft Israel een propaganda-alibi om de strijd tegen Hezbollah in heel Libanon, met de nadruk op het zuiden van het land, verder op te voeren. De commandant van Noord-Israel, generaal Levin, liet de bevolking van Noord-Israel gisteren weten dat het oorlogsgeweld in het grensgebied van lange duur kan zijn. In die wetenschap hebben ongeveer 10.000 Israeliërs Kiryat Shmona en grensnederzettingen in het noorden voor veiliger oorden dieper in Israel verlaten. Enkele tientallen kilometers noordelijker zijn tienduizenden Libanese dorpelingen op de vlucht geslagen, richting Beiroet, voor de zware Israelische artilleriebeschietingen op en bij hun dorpen, waar Hezbollah zich heeft genesteld.

De boodschap van premier Shimon Peres tijdens een persconferentie in Tel Aviv was gisteravond duidelijk: “als het in Kiryat Shmona rustig is, zal het ook in Libanon zo zijn”. Opperbevelhebber generaal Amnon Lipkin-Shahak verduidelijkte dat de Libanese burgerbevolking niet immuun voor Israelisch vuur kan zijn indien zij de aanwezigheid van Hezbollah-strijders in haar midden tolereert. Dat Hezbollah zich aan de Libanese dorpelingen opdringt, zoals indertijd ook de PLO-strijders deden, werd er niet bij gezegd.

Het is duidelijk dat Israels militaire offensief tegen Hezbollah in Libanon tot doel heeft om Beiroet en vooral ook Damascus, dat een doorslaggevende invloed in Libanon heeft, te dwingen een einde te maken aan de Hezbollah-strijd tegen de veiligheidszone en Noord-Israel. Dan kan na de Israelische verkiezingen (29 mei) in een rustiger politiek en diplomatiek klimaat het vredesoverleg worden voortgezet. Afgezien van de militaire risico's die er aan de Israelische militaire operaties in Libanon kleven, heeft Jeruzalem op dit moment de diplomatieke wind mee. Na de anti-terreurconferentie in Sharm El-Sheikh, waar Iran onder andere als de grote boosdoener en weldoener van Hezbollah en de Palestijnse tegenhanger Hamas werd aangewezen, meent premier Shimon Peres zijn handen vrij te hebben om Hezbollah aan te pakken.

De binnenlandse politiek kwam gisteravond tijdens de rechtstreeks door de tv uitgezonden persconferentie om de hoek kijken toen het hoofd van de militaire inlichtingendienst voor het eerst in het openbaar zei dat Iran er met subversieve acties op uit is Likud aan de macht te brengen om het vredesproces in het Midden-Oosten te laten ontsporen. Eerder had premier Peres gezegd dat hij als minister van Defensie bij de besluitvorming tot actie over te gaan uitsluitend operationele overwegingen had gehad en zich niet door politieke motieven had laten leiden.

Als het offensief tegen Hezbollah voor Israel zoden aan de dijk zet en het Israelische leger niet opnieuw vastloopt in het 'Libanese moeras', zoals in 1982 gebeurde, zit er in de 'chirurgische luchtaanvallen' tegen Hezbollah in Beiroet en elders ongetwijfeld verkiezingswinst voor Peres. Likud-leider Binyamin Netanyahu zou er wel eens spijt van kunnen hebben de besluiteloosheid van Peres tot een politieke slagzin te hebben gemaakt. De tv-camera's waren gisteravond gericht op een zelfverzekerde Peres, die sterk leiderschap uitstraalde. Daarbij waakte hij er wel voor zijn volk te beloven dat Hezbollah definitief zal worden vernietigd en Noord-Israel veertig jaar rust zal kennen.

Bijna zeven weken voor de verkiezingen zou het offensief tegen Hezbollah wel eens de Israelische verkiezingen ten gunste van Peres kunnen beslissen. Een mooier antwoord op het 'Iraanse gevaar' is er niet, kan Peres zeggen, en een betere garantie voor de voortzetting van het vredesproces evenmin.

Is dan de vredesstructuur in het Midden-Oosten al zo sterk dat deze de schok van het nieuwe geweld over Libanon kan verdragen? Nu Amerikaanse vliegtuigen vanuit Jordanië Irak kunnen bespioneren, Israels vliegtuigen in het Turkse luchtruim kunnen oefenen, Egypte niet van het vredesproces kan afhaken en de Palestijnen evenmin, heeft Peres goede redenen om te denken dat het vredesproces geen gevaar loopt.

    • Salomon Bouman