OR geeft bestuur een trap na

Het bestuur had Czyzewski zelf afgelopen najaar als veelbelovende nieuwe CTSV-directeur binnengehaald. En zo schorsten ze afgelopen weekeinde directeur Hermans. Volgens de ondernemingsraad probeert het bestuur nog even goed na te trappen zolang ze dat nog kan. Staatsecretaris Linschoten heeft inmiddels de Tweede Kamer woensdag laten weten dat het bestuur voortaan alleen nog lopende zaken mag behandelen en niet ingrijpende en onomkeerbare beslissingen meer mag nemen.

Aan het ontslag van Czyzewski ligt volgens de ondernemingsraad een verschil van mening ten grondslag tussen Chyzewski en het bestuur over de taakafbakening tussen beiden. Medio februari is het bestuur een ontslag procedure gestart. De ondernemingsraad wilde geen wettelijk advies uitbrengen over deze procedure omdat het bestuur zelf in een “demissionaire staat” verkeert, aldus Visser. De ondernemingsraad vindt dat het eventuele ontslag van Chyzewski moet worden overgelaten aan haar opvolger, het nieuw te benoemen interim bestuur.

De ondernemingsraad had het zittende bestuur tot dinsdag 12 uur 's middags de tijd gegeven de ontslag procedure te staken. Toen bleek dat de procedure gewoon werd doorgezet is het personeel voorbereidingen gaan treffen voor een kort geding. Vanochtend heeft Visser bestuurslid Van Otterloo geinformeerd. Visser denkt dat het kort geding over enkele weken zal plaatsvinden. De ondernemingsraad zal er alles aan doen om Czyzewski bij het CTSV te houden.

Visser heeft bestuurslid Van Otterloo vanochtend in een mondeling overleg gevraagd om geld voor het kort geding die de ondernemingsraad aanspant tegen Van Otterloo en zijn medebestuursleden. Conform de wet op de ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad recht op financiele middelen voor het kort geding.

De ondernemingsraad voelt zich gesterkt door het optreden van Linschoten in de Tweede Kamer. Linschoten liet eergisteren weten ongelukkig te zijn met het besluit van het bestuur afgelopen vrijdag om directeur Hermans te schorsen. De staatssecretaris maakte duidelijk het bestuur aan banden te zullen leggen. Voor de ondernemingsraad was dat aanleiding af te zien van eerder aangekondigde acties. Het personeel wilde begin deze week dat het bestuur met onmiddellijke ingang zou worden geschorst.