Liberia

In het artikel 'Situatie in Liberia verslechtert' (NRC HANDELSBLAD, 5 april), wordt de ECOWAS ten onrechte de Westafrikaanse vredesmacht genoemd. ECOWAS (Economic Community of West African States) werd in 1975 opgericht. Eind jaren tachtig bestond deze Afrikaanse 'common market' uit zestien voormalige Britse, Franse en Portugese koloniën.

ECOMOG (West African Peace Monitoring Group) is sinds 1991 actief in Liberia. Deze vredesmacht bestaat uit militairen uit negen verschillende Afrikaanse landen. Om politieke redenen en vooral wegens geldgebrek bestaat deze vredesmacht in Liberia nog hoofdzakelijk uit Nigeriaanse militairen.

    • Drs. J. Koops