Kabinet wil spelling vervroegd laten ingaan

DEN HAAG, 12 APRIL. Vanaf 1 augustus zullen in het onderwijs en bij de overheid de nieuwe spellingregels gaan gelden. Het was de bedoeling dat de nieuwe regels volgend jaar pas verplicht zouden worden gesteld.

Het kabinet maakte gisteren bekend dat het besloten heeft de periode waarin de oude spellingregels nog gelden, zo kort mogelijk te houden. De herziening is al geruime tijd bekend, zo verklaart het kabinet zijn besluit, en de verandering van de spellingregels is bescheiden van aard.

Voor het onderwijs komt een overgangsregeling. Leerlingen die volgend schooljaar in de hoogste groep of klas zitten, hoeven bij toetsen of examens nog niet aan de nieuwe spellingregels te voldoen. De eerstkomende jaren zijn bij toetsen en examens fouten in de toepassing van de nieuwe spellingregels tot op zekere hoogte toegestaan.

De bescheiden verandering van de spellingregels is voor het kabinet ook aanleiding scholen niet tot onmiddelijke vernieuwing van het lesmateriaal te verplichten. Dat kan in de komende jaren gebeuren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt elke basisschool en elke school in het voortgezet onderwijs twee exemplaren van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). Ook krijgen alle scholen in april via Uitleg, het blad van het ministerie van Onderwijs, een toelichting op de nieuwe spelling.

De belangrijkste veranderingen in de spelling betreffen de bastaardwoorden, de tussenklanken en de toepassing van trema, koppelteken en apostrof. De afgelopen maanden hebben de nieuwe regels voor de tussen-n veel aandacht gekregen. De algemene regel in de nieuwe spelling luidt dat samengestelde woorden waarvan het eerste deel op een 'e' eindigt, een tussen-n krijgen. Deze regel heeft veel weerstand opgeroepen omdat vertrouwde woorden veranderen: 'pannekoek' wordt 'pannenkoek'. NRC Handelsblad heeft de nieuwe spelling inmiddels ingevoerd.