Correcties & Aanvullingen

Kalverenslacht

Bij de tekening betreffende het systeem van vernietiging van Britse kalveren in de krant van 11 april (pagina 23) is vermeld dat de totale kosten van de operatie 250 miljoen gulden bedragen. Dit moet zijn: 52 miljoen gulden.

WBL

In de krant van 10 april (Woningcorporatie Limburg zou aan lot zijn overgelaten, pagina 1) werd gemeld dat voorzitter Hofstra van de parlementaire commissie die de WBL-affaire onderzoekt te berde bracht dat A. van Goethem, als adviseur van WBL, in 1994 een vergoeding van ruim 74.000 gulden had gekregen. Hofstra heeft zichzelf inmiddels gecorrigeerd: het ging om 57.000 gulden in 1992.