Personalia

Dr. B.E.C. Plesch, directeur-generaal voor de AlgemeneBestuursdienst (ABD) van het ministerie van Binnenlandse Zaken is benoemdtot voorzitter van het Public Management Committee (PUMA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs.