Personalia

Dr. H.J. van der Molen, voorzitter van het college van bestuur vande Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt lid van de Raad van Toezicht van de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Hij volgt in die functie prof. dr. R.A. de Moor op.