Personalia

Prof. dr. P.J. Zandbergen wordt de nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de KNAW. Hij volgt prof. dr. P.J.D. Drenth op, die zes jaar president van de Akademie is geweest. Zandbergen is hoogleraar aan de faculteit der Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente. In december 1965 werd hij hoogleraar aan wat toen nog de Technische Hogeschool Twente heette. Van 1971 tot 1974 was hij rector-magnificus van de Universiteit Twente. Zandbergen is sinds 1980 lid van de Akademie. In 1990 werd hij voorzitter van de afdeling Natuurkunde en vice-president van de KNAW.