Onderhandelingen Philips over CAO hervat

EINDHOVEN, 11 APRIL. Het overleg over een nieuwe CAO voor de ongeveer 44.000 werknemers bij Philips is vanmorgen in Eindhoven hervat. Precies zes weken nadat Philips de bonden naar huis stuurde omdat het concern absoluut weigerde te praten over een 36-urige werkweek, zijn de partijen weer bij elkaar aan tafel geschoven.

De Industriebonden FNV en CNV hebben hun eis voor een verdere verkorting van de werkweek overigens niet laten vallen. Ook het standpunt van de onderneming op dit punt is niet gewijzigd. Desondanks hebben de industriebonden voldoende aanknopingspunten gevonden in de uitnodigingsbrief van Philips om ook aan het overleg deel te nemen.

De Unie en de Vereniging van Hoger Philips Personeel VHPP, die geen van beide behoefte hebben aan een 36-urige werkweek, lieten al eerder weten verder te willen praten met het elektronicaconcern. De industriebonden dreigden daardoor buitenspel gezet te worden.

Naast de invoering van een kortere werkweek is de wens van Philips om een nieuw pensioensysteem in te voeren een ander heikel punt. Philips wil het pensioen voortaan berekenen over het gemiddelde loon en niet meer, zoals nu het geval is, over het inkomen aan het eind van de loopbaan. De bonden willen dat plan het liefst loskoppelen van het CAO-beraad. De Unie heeft echter al laten weten er onder bepaalde voorwaarden mee te kunnen instemmen.

Ook de feitelijke inkomensverbetering vormt een punt van onderhandeling. De verwachting zowel bij de onderneming als bij de bonden is dat op dat punt geen onoverkomelijke problemen zullen opdoemen. Philips is voorstander van een contract van twee jaar.(ANP)