Omnummeren

Volgens PTT Telecom is het nog slechts mogelijk via de in oktober vorig jaar ingevoerde telefoonnummers contact te leggen met andere abonnees.

Dat een overgangstermijn van een half jaar is gegund en dat al in een vroeg stadium de abonnees op de nummerwijziging zijn gewezen, valt te prijzen.

Maar het valt te betreuren dat PTT Telecom er niet in is geslaagd het hele land bijtijds van gidsen met daarin de nieuwe nummers te voorzien. De editie Apeldoorn verschijnt over bijna drie maanden, eind juni, maar zal naar verwachting pas begin juli de meeste abonnees hebben bereikt. De vorige editie is van juni 1994.

Als de abonnees al in januari 1995 konden worden ingelicht, dan moet al vele maanden daarvoor een draaiboek zijn gemaakt. Kennelijk is een essentieel onderdeel: nieuwe, bijgewerkte gidsen daarin niet opgenomen.

Een gemiste kans. Of draagt monopolist PTT Telecom bij aan het milieu door eens in de twee jaar een nieuwe gids te verschaffen. De tien procent van de bevolking die jaarlijks verhuist zal er niet blij mee zijn dat ze zo lang 'onvindbaar' is.

    • A.W. Jongbloed