Netto winst Brill stijgt met bijna 22 procent

De opgaande lijn in de resultaten van de wetenschappelijke uitgeverij E.J. Brill te Leiden heeft zich vorig jaar voortgezet. Het bedrijfsresultaat ging met bijna 48 procent omhoog naar 1,1 miljoen gulden, het netto resultaat steeg met 21,6 procent tot negen ton. De omzet steeg met ruim 7 procent tot 14,7 miljoen gulden.

Per aandeel steeg de netto winst van 8,86 gulden naar 10,55 gulden. Voorgesteld wordt een keuzedividend van 4,20 gulden in contanten, dan wel voor een deel contant en verder in aandelen ten laste van de agioreserve. De omwisselingsverhouding wordt nog bekendgemaakt.

De directie deelt voorts mee dat wordt verwacht dat omzet, resultaat en winst per aandeel dit jaar verder zullen toenemen.

Brill is een wetenschappelijke uitgeverij, voornamelijk op het gebied van de alphawetenschappen. De aandelen worden verhandeld op de incourante markt van de effectenbeurs, waar gisteren een prijs van 106,50 gulden werd opgegeven.