Luie managers

Jaap Boerdam is socioloog en vult zijn tijd met het nadenken over en becommentariëren van anderen. Hij besluit de manager van luiheid, opportunisme en uitbuiting te betichten (30 maart). Afgezien van het feit dat het enorm makkelijk is om een ongefundeerd verhaal te maken en daarbij de oude anti macht en geld emoties te bespelen stoort het mij dat hij een grote en belangrijke groep uit onze samenleving daarmee enorm te kort doet.

De uitzonderingen daargelaten, is de manager namelijk de persoon die genereert, inspireert en risico's neemt die anderen niet durven nemen maar waardoor er de economische activiteit onstaat waardoor we ons de luxe van sociologen kunnen permitteren.

De manager is verantwoordelijk voor het faciliteren van een omgeving waarin mensen goed en effectief functioneren, een zinvol bestaan hebben en zich nuttig voelen. Heel veel managers werken heel erg hard en toegewijd om die verantwoordelijkheid gestand te doen. Is iemand lui die vijftien uur per dag werkt en enorme verantwoordelijkheden op zich neemt waaronder het welzijn en de baan van zijn medewerkers en zijn of haar gezin? Niets in het artikel weerlegt mijn weerzin tegen sociologen in het algemeen en de Jaap Boerman in het bijzonder die meent enig idee te hebben wat de wensen en gedachten van iemand als Jan Timmer zijn. Wat een onzin.

    • Teun Gautier