Kabinet is eens over aanpassing van WAO

DEN HAAG, 11 APRIL. Het kabinet en de fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer zijn het eens geworden over een aanpassing van de WAO. De marktwerking (privatisering) in de WAO wordt beperkt tot de eerste vijf jaar. Dat is een stuk minder dan in het regeerakkoord is afgesproken.

Het WAO-akkoord werd gisteren in het torentje gesloten tussen de meest betrokken bewindslieden Kok, Dijkstal, Van Mierlo, Melkert, Linschoten, Wijers en Zalm. De fractiewoordvoerders zijn eveneens akkoord gegaan. Maar omdat het om een verandering van het regeerakkoord gaat zullen ook de drie fracties hun instemming moeten betuigen. Op dat punt worden geen moeilijkheden voorzien, zo bevestigen bronnen in Den Haag.

Het WAO-akkoord komt tegemoet aan bezwaren van werkgevers en werknemers in de SER en de fractiedeskundigen van PvdA en D66. Het akkoord bestaat uit vier hoofdpunten. De publieke WAO-verzekering tegen het risico van arbeidsongeschiktheid blijft bestaan. Voor de eerste vijf jaar, die volgen op de Ziektewet, kunnen werkgevers besluiten zelf het risico te dragen dat hun personeel arbeidsongeschikt wordt. Zij kunnen dit risico vervolgens geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij particuliere verzekeraars. Ze kunnen niet kiezen voor bijvoorbeeld twee jaar eigen risico dragen en het resterende risico onderbrengen in de publieke WAO-verzekering. De keuze is die tussen vijf jaar eigen risico bovenop het eigen risico van ziekte, of geen eigen WAO-risico.

Een andere belangrijke beperking van de marktwerking in de WAO is dat alleen gedurende de eerste vijf jaar van de publieke verzekering verschillende premies tussen sectoren en bedrijven worden geheven, afhankelijk van het risico van arbeidsongeschiktheid. Bij het opstellen van het regeerakkoord was voorzien dat deze premiedifferentiatie voor de totale WAO-periode zou gelden.

Als de premies tussen de publieke WAO-verzekering en de particuliere verzekeringen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid sterk uiteenlopen komt er een noodvoorziening waarbij premieverschillen worden verevend. Medische aanstellingskeuringen worden verboden.