Groen rond een grijze huizenzee

In West-Nederland moeten honderdduizenden nieuwe huizen gebouwd worden. De Haarlemmermeer staat daarbij sterk in de belangstelling. Tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep ligt een woningbouwlokatie die een grijze huizenzee kan worden. Daarnaast worden er bedrijfs- en kantorencomplexen ontwikkeld, wordt Schiphol uitgebreid en komen er nieuwe wegen en spoorlijnen (HSL). In het westen en noorden is een Strategisch Groenproject gepland, dat bestaat uit bossen en recreatie- en natuurgebieden.

Voor de overgangen tussen 'rood en groen' heeft de Heidemij een keten van nieuwe landgoederen ontwikkeld die als een snoer van groene parels over de westrand van de Haarlemmermeer komen liggen. Ieder landgoed heeft een eigen identiteit. Het ene ontleent die aan een fruithof, zuivelboerderij of tuincentrum, het andere aan een sjiek hotel, een kunsthal met speciale exposities of een beeldenpark à la Kröller Müller.

Het landgoed Harvest krijgt een eigen gezicht door een fruithof. Een brede watergang die een waterbergende functie heeft en gebiedseigen schoon water moet vasthouden, omgeeft het landgoed. Vanuit die watergang dringen sloten het landgoed binnen die de fruittuinen omringen.

De tussenliggende ruimte wordt beplant met hoogstam fruitbomen in los plantverband, die door omwonenden geleased kunnen worden. Het landgoed is een broed-, rust- en leefgebied voor dieren die ook de stad als foerageergebied kunnen gebruiken. Op het terrein komen twaalf villa's met aan de kop een fruitrestaurant, een gebouw met acht appartementen en twee beheerderswoningen. Een windsingel verbindt de bebouwing.

Over het landgoed lopen drie doorgaande fietspaden die het landgoed verbinden met de omringende nieuwe bossen en natuurgebieden van het Strategisch Groenproject. De eigenaren van de villa's en appartementen bezitten samen het totale landgoed (onverdeelde boedel) dat ondergebracht wordt in een Stichting, BV of vereniging van eigenaren. Alleen de kavels waarop de villa's staan zijn privé-bezit.