Eis curatoren Daf: schikking met banken

AMSTERDAM, 11 APRIL. De curatoren van vrachtwagenfabrikant DAF stappen naar de rechter als een conflict met de banken van het 'oude' DAF over een claim van meer dan 70 miljoen gulden aan rentebetalingen niet vóór de zomer geschikt is.

“Ik hoop op een schikking voor de zomervakantie, maar als dat niet lukt moeten wij de zaak aan de rechter voorleggen”, zegt curator mr. F. Meeter van DAF, dat begin 1993 failliet ging en vervolgens werd heropgericht als DAF Trucks. De banken zien hun uitgeleende geld (circa 700 miljoen gulden) volledig terug bij DAF, zo bleek eerder uit rapportage van de curatoren en claimen daarboven nog de rente op hun uitstaande kredieten sinds de ondergang van DAF begin 1993. Dat gaat om zo'n 70 miljoen.

Gisteren heeft de rechtbank in Den Bosch ook de laatste grote dochter van DAF, de financieringsmaatschappij DAF Finance die leningen verstrekte aan kopers van vrachtwagens, failliet verklaard. De curatoren, die de bestaande toestand van uitstel van betaling nog wel wilden verlengen, zijn daarbij overtroefd door de uiteenlopende belangen van de banken van DAF Finance. Bij de financieringsmaatschappij van DAF werken de banken, in tegenstelling tot de situatie bij de moedermaatschappij DAF, niet samen in een consortium.

Door het faillissement van DAF Finance hebben ABN Amro en ING Bank zich in een bevoorrechte positie gemanoevreerd ten opzichte van de andere banken, zo bevestigt Meeter. ABN Amro en ING Bank kunnen een vordering van 360 miljoen gulden nu zowel indienen bij DAF Finance als bij een dochter daarvan, DAF Finance Nederland. De afwikkeling van de boedel wordt verder gecompliceerd doordat er ook nog vorderingen van DAF zelf op de financieringsdochters zijn en de opbrengst van de resterende bezittingen nog niet volledig duidelijk is. Hoe de uitkomst van dit financiële touwtrekken zal zijn, wil Meeter niet voorspellen. Doordat ook de andere schuldeisers van DAF via hun vorderingen op DAF Finance meedelen in de boedelopbrengsten, zal dat een “mitigerend” effect hebben op het bedrag dat ABN Amro en ING ontvangen, verwacht Meeter.

Het officiële faillissement van DAF Finance opent tevens de weg naar eventuele schadeclaims tegen bestuurders en commissarissen. In een twee jaar geleden uitgebracht rapport over de ondergang van DAF concludeerden de curatoren dat de bestuurders van DAF in elk geval niet vervolgd werden. Zij hielden een slag om de arm bij de toplieden van DAF Finance, die overigens grotendeels dezelfde waren als bij DAF.

De verliezen die DAF Finance boekte op leningen aan dealers en afnemers en het gevoerde financiële beheer bij de dochter speelden geen overheersende rol bij de ondergang van DAF.