Mits ontslagrecht wordt versoepeld; Ondernemers willen meer mensen vaste baan geven

DEN HAAG, 10 APRIL. Ondernemers nemen meer mensen vast in dienst als het ontslagrecht wordt versoepeld. Dat blijkt uit een enquête van het financieel-economisch vakblad Rendement onder 150 middelgrote bedrijven.

Van de ondervraagde ondernemers zegt 36 procent minder uitzendkrachten in te huren als het ontslagrecht wordt versoepeld en andere barrières voor het aannemen van personeel verdwijnen. Een minderheid (14 procent) neemt juist meer flexibele arbeidskrachten aan, terwijl de meeste ondernemers (50 procent) het nog niet weten. Van alle tijdelijke arbeidskrachten bij de betreffende ondernemingen bestaat 85 procent uit uitzendkrachten. De meeste tijdelijke arbeidskrachten (60 procent) worden ingeschakeld voor administratief en ondersteunend (kantoor)werk. Produktiemedewerkers bleven bij de enquête grotendeels buiten beschouwing.

De belangrijkste reden om een uitzendbureau in te schakelen is de snelheid waarmee de personeelsbehoefte kan worden ingevuld. Uitzendkrachten passen zich snel aan, vindt twee-derde van de ondervraagde ondernemers. Eveneens twee derde vindt uitzendkrachten echter wel duur. Daar staat een positief oordeel over de kwaliteit tegenover. Een meerderheid vindt uitzendkrachten gemotiveerd (78 procent), betrokken (42 procent) en loyaal (40 procent). De kwaliteit in verhouding tot de kosten wordt door de meeste ondernemers redelijk (50 procent) tot goed (44 procent) beoordeeld. Gemiddeld stroomt 8 procent van de uitzendkrachten door naar een vaste baan.

De twee belangrijkste manieren om van personeel af te komen zijn het aanvragen van een ontslagvergunning bij het arbeidsbureau en ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Vorig jaar werden 45.000 arbeidsovereenkomsten ontbonden door de rechter, terwijl de arbeidsbureau's samen 85.000 a 90.000 onslagvergunningen verleenden. Twintig jaar geleden kwam de rechter er nog maar in zo'n 500 gevallen aan te pas. Ondernemers kiezen in toenemende mate voor ontbinding door de rechter omdat dit steevast sneller tot meer duidelijkheid leidt. Het kabinet wil het ontslagrecht niet versoepelen door werknemers minder ontslagbescherming en zekerheid te bieden. Wel streeft het kabinet naar kortere en efficiëntere ontslagprocedures. Werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid stelden vorige week voor om de totale ontslagtermijn iets (in de meeste gevallen een maand) te bekorten.