Grootschalige slacht kalveren begint morgen

ROTTERDAM, 10 APRIL. De aangekondigde vernietiging van 64.000 Britse kalveren in Nederland die mogelijk zijn besmet met de gekke-koeienziekte BSE begint morgen. De dieren zullen worden geslacht bij de Kalverslachterij Aalten (KSA) in Aalten.

Dat heeft het ministerie van Landbouw en Visserij vanmorgen bekendgemaakt. Het ministerie verwacht dat de operatie minstens vijf en een halve week in beslag zal nemen. Het gaat om dieren die de afgelopen maanden uit Groot-Brittannië werden ingevoerd om hier te worden afgemest. De dieren, die mogelijk zijn besmet met BSE (Bovine Spongiforme Encephalopathie), worden geslacht in een tempo van ruim 2.000 dieren per dag. KSA verwerkt normaliter 2.000 koeien per week.

De kalveren worden onder toezicht van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) afgemaakt door bedwelming en doding door verbloeding (leeg latenm bloeden door het opensnijden van de halsslagader). Het bloed (in totaal 450.000 kilo) wordt opgevangen en voor verbranding rechtstreeks naar AVR-Chemie in Rijnmond gebracht. De kadavers van de gedode kalveren gaan eerst naar een destructor waar ze worden 'verkleind'.

De gemeente Aalten zal de wegen in de omgeving van het slachthuis afzetten om de tientallen vrachtwagens die de duizenden kalveren dagelijks aanvoeren vrij baan te geven. Bovendien heeft Aalten het ministerie gevraagd om extra beveiliging. De gemeente vreest de komst van actiegroepen die tegen de massale slacht zullen protesteren.

De kadavers (in totaal 12,6 miljoen kilo) worden vervolgens afgevoerd naar de destructiebedrijven Cebeson in Son en Nederlandse Thermo-Chemische Bedrijven in Bergum. Daar zullen de kadavers verwerkt worden tot een handzaam en gemakkelijk te verwerken produkt. Het destructiemateriaal gaat tenslotte bij de Afvalverbrandingsinstallatie Rijnmond in de verbrandingsovens.

De beide destructiebedrijven, die dagelijks dode dieren verwerken tot bij voorbeeld veevoer, diermeel of vet, hebben gisteren in een gezamenlijke verklaring beklemtoond dat de kadavers van de kalveren zorgvuldig apart worden gehouden van andere gestorven beesten. Zo moet worden voorkomen dat toch nog met BSE-besmet materiaal in omloop komt.

Het restprodukt van de destructoren wordt in droge korrelige vorm verbrand bij de Afvalverwerking Rijnmond, bij een temperatuur van 850 tot 1000 graden Celcius. De Veterinaire Hoofdinspectie houdt toezicht. De verbranding vindt plaats op zondagen - voor het eerst op 14 april - omdat op zondagen geen huishoudelijk afval wordt aangeleverd.

De veterinaire specialisten van de vijftien lidstaten van de Europese Unie, het Permanent Veterinair Comité, vergaderen vandaag in Brussel opnieuw over het exportverbod voor Brits rundvlees. Het comité bespreekt de stand van zaken aan de hand van een rapportage van de Britten. Daarnaast komen vooral runderproducten zoals gelatine, ter sprake. Gelatine wordt onder meer verwerkt in snoepgoed. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vormen melkprodukten en gelatine geen enkel gevaar voor de volksgezondheid.