Eerste kwartaal Axxicon bemoedigend

De matrijzenfabrikant Axxicon te Vianen heeft zijn netto winst in het eerste kwartaal van dit jaar verdubbeld tot 1,6 miljoen gulden. De omzet steeg met bijna 30 procent tot 22,4 miljoen gulden. De met aandelen aan de beurs van Amsterdam genoteerde onderneming houdt vast aan de eerder uitgesproken winstprognose voor het lopende jaar van 6 miljoen gulden voor geheel 1996. In 1995 steeg de winst per aandeel van van 1,65 gulden tot 2,28 gulden (totaal 4,7 miljoen gulden). Dit jaar zal een omzet worden behaald die 100 miljoen gulden zal overschrijden. Vorig jaar was de omzet 93 miljoen gulden groot.

De orderontvangst bij vier van de zes werkmaatschappijen is hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, bij twee lager. Na de sterke stijging in de tweede helft van vorig jaar is de groei in de cd-matrijzenmarkt nu enigszins afgevlakt, zo zegt de directie die er voorts op wijst dat de orderportefeuille goed is gevuld en dat de produktiecapaciteit aanzienlijk is uitgebreid dankzij de in de afgelopen ten uitvoer gebrachte investeringen.

Axxicon heeft werkmaatschappijen in Nederland, Engeland en Duitsland voor de ontwikkeling, produktie en het op de markt brengen van technische kunststofprodukten en hoogwaardige matrijzen voor kunssttofverwerkende bedrijven. De cd-matrijs met een wereldaandeel van 50 procent is de meest bekende 'Axxicon-mould'.