Britse regering erkent het 'nieuwe' Joegoslavië

LONDEN, 10 APRIL. Groot-Brittannië heeft gisteren Joegoslavië (Servië en Montenegro) erkend. Londen nam deze stap één dag nadat Joegoslavië Macedonië de facto had erkend, daarmee voldoend aan een eis die de internationale gemeenschap als voorwaarde voor de erkenning van Joegoslavië had gesteld.

De internationale erkenning van het 'nieuwe' Joegoslavië, na de afscheiding van Slovenië, Kroatië, Bosnië en Macedonië, is lang opgehouden door de weigering van het bewind in Belgrado zich bij de nieuwe situatie neer te leggen en de afgescheiden republieken diplomatiek te erkennen. Nu Joegoslavië Macedonië als eerste van die afgescheiden republieken heeft erkend, is de weg vrijgekomen voor de erkenning van het verkleinde Joegoslavië door de internationale gemeenschap. Londen loopt met de erkenning vooruit op een EU-besluit, al zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Klaus Kinkel, maandag al dat de Joegoslavische erkenning van Macedonië “een belangrijke stap is weg naar integratie in de internationale gemeenschap”. (AP)