'Besteding Europese subsidie Bijlmer behoeft onderzoek'

AMSTERDAM, 10 APRIL. De Amsterdamse wethouder Van der Aa (minderheden) wil een extern onderzoek naar de besteding van een Europese subsidie van 26,5 miljoen gulden voor werkgelegenheid, veiligheid en scholing in de Bijlmermeer. Aanleiding is de onvrede onder allochtone bewoners in de wijk. Zij voelen zich onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over de besteding van de subsidie om de achterstand in de Bijlmermeer weg te werken.

Vanavond overlegt Van der Aa met leden van het zogeheten Zwart Beraad, een overleggroep waarvan een aantal allochtone deelraadsleden en ambtenaren deel uitmaken. Alleen de VVD in Zuid-Oost is niet vertegenwoordigd in het Zwart Beraad dat in februari werd opgericht om onderling van gedachten te wisselen over problemen waarmee met name de allochtone bevolking in Zuid-Oost te kampen heeft. In de Bijlmer is 80 procent van de bevolking van allochtone afkomst. De werkloosheid is er hoog.

Volgens R. Hunsel (GroenLinks) is de besteding van de zogeheten Europese URBAN-gelden slechts de aanleiding voor het gesprek met Van der Aa. Ook de volgens haar eenzijdige samenstelling van de projectgroepen is menig allochtone wijkbewoner een doorn in het oog. “Er zijn vier projectgroepen, een commissie van toezicht en een stuurgroep die zich met de besteding van de URBAN-gelden bezighouden. Samen tellen zij 62 personen, van wie acht zwarten. Wij willen vanavond een signaal afgeven dat het ons ernst is, dat ook naar ons geluisterd moet worden.”

De voorzitter van de PvdA-deelraadsfractie in Zuid-Oost, W. Gortzak, heeft begrip voor de opstelling van het allochtone bevolkingsdeel in de wijk. Volgens hem is er dingend behoefte aan een data-bank zodat de juiste mensen op de juiste plekken komen. “De problemen voor de zwarte Bijlmerbewoners zijn enorm. De uitzichtsloosheid kan leiden tot radicalisering of afstomping. De representanten van nu zijn niet representatief voor de bevolking van de Bijlmermeer. Dat moet veranderen.”

De deelraadsfractie van D66 verwijt het dagelijks bestuur, PvdA, VVD en GroenLinks, een arrogante en neerbuigende houding jegens de bevolking in Zuid-Oost. Volgens D66 is het dagelijks bestuur ziende blind en horende doof voor de kritiek op de eenzijdige samenstelling van de projectgroepen en de stuurgroep die zich bezighouden met de besteding van de Europese subsidie. “De arrogante en neerbuigende houding van het dagelijks bestuur als antwoord op kritiek vanuit de raad en de bevolking werken contra-produktief. De maatschappelijke onrust neemt toe en het stadsdeel glijdt in ijltempo af naar een situatie van totale onbestuurbaarheid”, aldus D66 in een verklaring.

Eind deze maand dient D66-fractievoorzitter R. Groenhart een motie van wantrouwen in tegen het dagelijks bestuur.