Bedrijven nemen nog te weinig allochtonen aan

AMSTERDAM, 10 APRIL. Bedrijven maken weinig haast met het in dienst nemen van minderheden. Goede bedoelingen op dit terrein blijven steken op centrale afspraken tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Op de werkplek valt echter nog nauwelijks iets te merken van een meer evenredige deelname van allochtonen.

Dat zei minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag tijdens een studiedag over “Kleurrijk personeelsbeleid en medezeggenschap” in Amsterdam.

De PvdA-bewindsman signaleert veel reden tot ontevredenheid en zorg. “CAO-afspraken over werk en scholing worden in de praktijk nauwelijks ingevuld. De meeste bedrijven hebben zich niets aangetrokken van de aanbeveling om taakstellende werkplannen op te stellen. Als ze al daarvan op de hoogte waren. De meeste ondernemingsraden hebben zich tot nog toe tamelijk passief opgesteld als het gaat om positieverbetering van allochtonen in hun organisatie. In zijn hoofdambitie is het akkoord niet geslaagd.”

Minister Melkert wijst erop dat bedrijven zich moeten houden aan de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA). Deze wet houdt in dat bedrijven registreren hoeveel minderheden zij in dienst hebben en om welke functies het gaat. Daartoe moeten werkgevers onder andere een openbaar jaarverslag opstellen.

Melkert dreigt niet met sancties voor het geval dat bedrijven de wet en het minderhedenakkoord aan hun laars blijven lappen. De bewindsman gaat er juist vanuit dat de wettelijke verplichtingen het akkoord van de sociale partners ondersteunen. Daartoe is Melkert bereid om de zogenoemde bedrijfsadviseurs minderheden (bam-mers) ook na dit jaar te laten functioneren. Deze adviseurs zijn tijdelijk aangesteld om bedrijven te helpen met het in dienst nemen van minderheden.

In oktober kwamen de organisaties van werkgevers en werknemers nog overeen hun afspraak uit 1990 om in vijf jaar tijd 60.000 allochtonen aan een baan te helpen met een jaar te verlengen, waardoor nog eens 12.000 allochtonen extra aan het werk zouden komen. (ANP)