Vijftig instellingen gebruikten HIV-test

DEN HAAG, 9 APRIL. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft vanmiddag de namen van de vijftig medische instellingen bekendgemaakt die de omstreden HIV-test van de Amerikaanse firma Abbott hebben gebruikt. De Inspectie Gezondheidszorg adviseert de medische instellingen mensen die een Abbott-test hebben ondergaan op te sporen en in sommige gevallen het bloed opnieuw te testen op HIV. Mensen die de test anoniem hebben laten doen, wordt geadviseerd contact op te nemen met de medische instantie.

Het ministerie heeft de klinieken en laboratoria vanmiddag zelf ervan op de hoogte gebracht dat ze de omstreden Abbott-test hebben gebruikt. Onder meer in het Academisch Ziekenhuis Leiden, Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, Ziekenhuis Leyenburg in Den Haag en het Academisch ziekenhuis Utrecht werd gebruik gemaakt van de Abbott-test. Sommige instellingen wisten zelf niet zeker of ze de test wel of niet hebben gebruikt.

De Inspectie Gezondheidszorg verwacht dat de test slechts bij hoge uitzondering onbetrouwbaar is. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een telefoonlijn geopend voor burgers die vragen hebben over de HIV-test.

Vrijdag werd bekend dat ongeveer vijftigduizend Nederlanders sinds juli vorig jaar een omstreden HIV-test hebben ondergaan. De tests zijn op last van het ministerie van VWS uit de handel genomen. De zogeheten IMX-test van de Amerikaanse firma Abbott blijkt in sommige gevallen geen sporen van HIV aan te geven, hoewel het aidsveroorzakende virus toch in het bloed aanwezig kan zijn. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg zouden in hooguit vijf gevallen mensen ten onrechte zijn gerustgesteld.

Niet alleen in Nederland is de test verboden, ook in België, Denemarken, Zwitserland, Italië, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland is de Abbott-test uit de handel genomen. Vooral in Denemarken is commotie ontstaan omdat de test werd gebruikt voor controle op donorbloed. De mensen die dat bloed toegediend hebben gekregen lopen nu de kans met HIV besmet te zijn. In Nederland maakten de bloedbanken geen gebruik van de test.

De Stichting Aids Fonds vindt nieuwe tests niet diret noodzakelijk. “We raden mensen niet a priori aan om een nieuwe test te laten ondergaan. Procentueel gezien is de kans erg klein dat mensen ondanks een negatieve uitslag toch besmet zijn. We raden aan het advies van de instelling waar de test heeft plaats gevonden af te wachten”, aldus een woordvoerder van de Stichting Aids Fonds.