Uitgever VNU ziet resultaat dit jaar verder omhoog gaan

HAARLEM, 9 APRIL.De Haarlemse uitgever VNU gaat ervan uit dat de winst en het resultaat per aandeel voor buitengewone baten en lasten dit jaar verder zullen stijgen, ondanks een tegenvallende bijdrage van commerciële omroepen. Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

In 1995 steeg het resultaat voor buitengewone lasten met 26 procent tot 274 miljoen gulden. De nettowinst verdubbelde ruimschoots; tot 430 miljoen gulden, dank zij de verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Disclosure.

De verbetering van de winst voor buitengewone resultaten kwam vooral voor rekening van uitgeefactiviteiten voor de professionele markt. Binnen deze branche steeg het resultaat van 75 gulden naar 135 miljoen gulden. Dit jaar ligt op het gebied van zakelijke-informatiediensten een verdere resultaatverbetering in het verschiet. Datzelfde geldt voor de sectoren dagbladen, publiekstijdschriften en educatieve uitgaven.

De belangen op het gebied van commerciële omroep - 38 procent in RTL4 en 44 procent in het Vlaamse VTM - leverden vorig jaar aanzienlijk minder op; 36 miljoen gulden tegenover 57 miljoen gulden in 1994. Dit kwam door forse aanloopkosten. Bovendien nam de concurrentie toe. Zo moest VTM flink investeren in de lancering van Kanaal 2. In Nederland zorgde de programma-uitbreiding van Veronica voor extra kosten.

VNU ziet de markt voor etherreclame verder groeien, zij het minder dan in voorgaande jaren. De resultaten van commerciële omroepen zullen ook dit jaar echter duidelijk lager uitkomen wegens de aanhoudende concurrentiestrijd en aanloopkosten.

Inmiddels zijn maatregelen getroffen die moeten leiden tot behoud van sterke marktposities en resultaatherstel.(ANP)