Mr. J. de Vroe

Mr. J. de Vroe (1941), lid van de directie van de Nationale Investeringsbank NIB, wordt door de raad van commissarissen van NIB voorgedragen als plaatsvervangend voorzitter van de directie van NIB. Hij volgt drs. P. van Gool op, die per 1 maart met pensioen is gegaan. De Vroe's uiteindelijke benoeming vindt plaats door de Kroon. Dit houdt verband met het meerderheidsbelang van de staat in de NIB. De Vroe is sinds 1987 lid van de directie van de bank.