Mr. A. Muntz

Mr. A. Muntz (35) is per medio juni benoemd tot hoofd concernzaken bij de uitzendgroep Vedior International, een onderdeel van Vendex International. Mevrouw Muntz was de afgelopen vier jaar algemeen secretaris van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. In haar nieuwe functie wordt zij verantwoordelijk voor de beleidsvorming en advisering op het gebied van arbeidsvraagstukken en wordt zij tevens belast met externe betrekkingen en public affairs. Vedior telt ruim zeshonderd vestigingen in onder meer de Benelux, Frankrijk en Spanje