Drs. G.J. Lankhorst

Drs. G.J. Lankhorst (1957) is per 1 mei benoemd tot directeur olie en gas van het ministerie van economische zaken. Hij volgt daar drs. P.A. Scholten op die per dezelfde datum is benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal van energie, tevens directeur algemeen energiebeleid. Lankhorst is sinds 1990 hoofd van de afdeling gasbeleid en tevens plaatsvervangend directeur olie en gas.